Среда, 16.01.2019, 15:29 | Приветствую Вас Гость

Федерация футбола

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Устав ФФМР
ЗАРЕЄСТРОВАНО:
Магдалинівське районне управління юстиції
Дніпропетровської області
Свідоцтво № 12 від 26 січня 2006 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Конференцією Федерації футболу Магдалинівського району Дніпропетровської області від15грудня2005 р., протокол № 1
ПОГОДЖЕНО З ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ:
Магдалинівське районне управлінням юстиції
Дніпропетровської області 2006 р.
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПРИЙНЯТО:
Конференцією Федерації футболу Магдалинівського району Дніпропетровської області , протокол №2 від 24 жовтня 2006 р.

СТАТУТ
РАЙОННОЇ СПОРТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
„ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ МАГДАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ”

м. Дніпропетровськ
2006 рік

Розділ I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМІНІВ

1. ФІФА – Міжнародна Федерація футбольних асоціацій.
2. УЄФА – Європейський союз футбольних асоціацій.
3. Міжнародна рада (IFAB) – Міжнародна рада футбольних асоціацій, яка приймає та змінює Правила гри.
4. ФФУ – Федерація футболу України.
5. ФФДО – Федерація футболу Дніпропетровської області.
6. Федерація – Федерація футболу Магдалинівського району
7. Асоціація - - Футбольна асоціація, яка заснована на території Магдалинівського району Дніпропетровської області та входить до складу Федерації.
8. Конференція – Вищий керівний орган Федерації.
9. Виконавчий комітет – Виконавчий орган Федерації, що працює у певному складі, згідно з чинним Статутом.
10. Район – територія Магдалинівського району Дніпропетровської області, на якій працює Федерація.

Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус та штаб-квартира

1. Районна спортивна громадська організація „Федерація футболу Магдалинівського району” (далі – Федерація) є місцевою громадською організацією фізкультурно-спортивного спрямування , створеною відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”.

2. У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідними органами за їх компетенцією, цим Статутом, регламентними документами та рішеннями загального характеру, що приймаються Федерацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її членів.

3. Федерація є неприбутковою громадською організацією.

4. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Статутом, відповідно до свого правового статусу, Федерація користується усіма правами, встановленими чинним законодавством України, зокрема Федерація має право:

1) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
2) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях;
3) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
4) створювати установи та організації;
5) отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
6) вносити пропозиції до органів державної влади й управління стосовно розвитку футболу;
7) поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї, мету та завдання;
8) засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства, необхідні для досягнення статутних цілей.

5. Федерація набуває права юридичної особи з дня державної реєстрації, згідно з чинним законодавством.
6. Федерація поряд з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством для громадських організацій і чинним Статутом, користується також повноваженнями щодо розвитку футболу, делегованими відповідним місцевим органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, та виключним правом представляти футбол Магдалинівського району в ФФДО, а також виключним правом на проведення змагань з футболу в районі.
7. Федерація визнає цілі та завдання ФФДО, ФФУ, УЄФА та ФІФА, керується в своїй діяльності документами зазначених організацій та приймає на себе зобов’язання дотримуватися обов’язків, передбачених такими документами для районних федерацій.
8. Офіційною назвою Федерації є:
1) Повна назва:
Районна спортивна громадська організація „Федерація футболу Магдалинівського району”
2) Скорочена назва:
„Федерація футболу Магдалинівського району” або „ФФМР”

9. Юридичною адресою штаб-квартири Федерації є:

51100, Дніпропетровська область, смт. Магдалинівка, вул. Радянська, 1б
За цією адресою знаходяться керівні органи Федерації. Виконавчий комітет може змінювати і визначати офіційну адресу Федерації.

Стаття 2. Мета та завдання
1. Головна мета діяльності Федерації – задоволення та захист спільних інтересів членів Федерації футболу Магдалинівського району, забезпечення та сприяння зростання рівня і масовості футболу в Магдалинівському районі Дніпропетровської області на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку.
2. Цілі Федерації:
1) вирішення питань, що стосуються футболу в районі, на засадах демократичного управління. Організація взаємодії співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу в районі, області та Україні в дусі миру, взаєморозуміння та Чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси;
2) забезпечення гідного представництва району в ФФДО;
3) провадження (поширення) єдиної політики розвитку футболу;
4) дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації;
5) удосконалення системи підготовки футболістів і методології гри у футбол;
6)створення в установленому чинним законодавством порядку сучасної навчально - тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки футболістів;
7) розвиток системи пропаганди і популяризації футболу;
8) захист членів Федерації, поважання їх інтересів та врегулювання спорів між ними;
9) проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних заходів з питань розвитку футболу;
10) розповсюдження інформації про діяльність Федерації;
11) підтримання контактів та співробітництво з ФФДО.
3. Завдання Федерації:
1. постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню у районі з урахуванням її об’єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми розвитку;
2. розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу, у т.ч. підготовки футболістів команд Району до участі в обласних змаганнях;
3. удосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд, забезпечення динамічного зв'язку клубних і збірних команд району;
4. сприяння ефективній діяльності членів Федерації з виконання статутних завдань;
5. забезпечення організації змагань і турнірів, проведення футбольних чемпіонатів і першостей, розіграшів Кубків та інших змагань серед членів Федерації;
6. сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами Федерації;
7. визначення Федерації та її членами шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку футболу;
8. підтримання зв'язку і співпраці з ФФДО, забезпечення дотримання Статутів та інших регламентних документів всіма членами Федерації;
9. контроль та забезпечення дотримання всіма членами Федерації установчих та регламентних документів ФФУ, ФФДО, Федерації, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФІФА, УЄФА – документів цих організацій) при проведенні матчів з футболу;
10. запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі;
11. захист інтересів членів Федерації у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
12. надання правової і соціальної допомоги членам Федерації: гравцям, тренерам та іншим фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу;
13. отримання відповідних повноважень щодо організації турнірів на території району;
14. сприяння поширенню інформації про футбол в районі (у т.ч. про діяльність Федерації) та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед членів Федерації, засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо, організації конференцій, курсів для тренерів, арбітрів, делегатів, інших фахівців з футболу;
15. представлення гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань ФФДО та Федерації, та сприяння в їх представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;
16. виготовлення в установленому чинним законодавством порядку офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції Федерації.
Стаття 3. Відносини з ФФДО
1. Федерація є колективним членом ФФДО і будує свої відносини з нею на підставах взаємної поваги, повного визнання її компетенції та юрисдикції у галузі футболу.
2. За необхідності Федерація визначає свої відносини з ФФДО шляхом укладання відповідних договорів.
Розділ III. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 1. Членство
1. Членство в Федерації індивідуальне та колективне.
2. Індивідуальним членом Федерації може бути дієздатна фізична особа за порукою трьох осіб, що зробили великий внесок у спортивні досягнення українського футболу і за умови що діяльність особи пов’язана з роботою у футболі, він поділяє мету та Статутні завдання Федерації, бажає сприяти її діяльності.
3. Колективним членом можуть бути професіональні футбольні клуби, громадські організації, асоціації, колективи підприємств, установ, інші організації, які відповідають за організацію та вирішення питань пов’язаних з футболом та поділяють мету, Статутні завдання Федерації, бажають сприяти її діяльності.
4. Колективні члени, за дорученням Федерації, здійснюють управління футболом та відповідають за його розвиток.
5. Колективні члени Федерації діють з метою практичного втілення статутних цілей і завдань Федерації, мобілізації використання для цього місцевого або галузевого спортивного потенціалу, а також з метою популяризації діяльності Федерації.
Стаття 2. Порядок прийому до членів Федерації
1. Для набуття індивідуального членства, кандидати подають на розгляд Виконкому Федерації письмову заяву про надання індивідуального членства із зазначенням відомостей про осіб, які надати поруку щодо кандидата.
2. Колективи організацій, які бажають стати колективним членом Федерації, подають на розгляд Виконкому Федерації письмову заяву про набуття колективного членства, а також рішення органу підприємства, установи, організації про вступ до колективних членів Федерації. Заява повинна містити офіційні рішення організації про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватися Статуту Федерації, його регламентів, рішень, директив та визнання його виключної компетенції і юрисдикції. До заяви додаються копії статутних документів.
3. Федерація може вимагати від кандидата у колективні члени Федерації іншу інформацію (документи) про його структуру та спортивну інфраструктуру, тощо.
4. Розгляд поданих заяв і внесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) до колективних та індивідуальних членів Федерації здійснюється Виконкомом.
Стаття 3. Права та обов’язки членів Федерації
1. Члени Федерації користуються правами, які надаються цим Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами Федерації відповідно до нього, зокрема члени Федерації мають право:
1) брати участь в обранні керівних та контролюючих органів, висувати кандидатури;
2) бути обраними до складу керівних та контролюючих органів Федерації;
3) брати участь в управлінні Федерації;
4) отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації;
5) вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Федерації та її органів;
6) користуватися підтримкою Федерації у діяльності, що відповідає статутній меті Федерації;
7) користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку Федерації;
8) добровільно вийти із складу членів Федерації.
2. Члени Федерації зобов’язані:
1) дотримуватися вимог цього Статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами Федерації в межах їх компетенції;
2) виконувати рішення керівних органів Федерації;
3) активно сприяти розвитку футболу в Магдалинівському районі, реалізації політики Федерації в сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами Магдалинівського району, що діють у зазначеній сфері;
4) співпрацювати з Федерацією в усіх питаннях, стосовно організації змагань та футболу взагалі;
5) підтримувати авторитет Федерації, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям Федерації;
6) своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
3. Права та обов’язки членів Федерації регламентуються затвердженим Конференцією Положенням про членство у Федерації та Дисциплінарним положенням, які є обов’язковими для членів Федерації.
4. Індивідуальний член може припинити своє членство в Федерації в кінці фінансового року за умови, якщо він надіслав виконкому Федерації рекомендованим листом письмове повідомлення про свій намір принаймні за три місяці до дати виходу із Федерації.
Припинення членства колективних членів Федерації здійснюється на підставі рішення керівного органу підприємства, установи, організації про вихід з колективних членів Федерації. Це рішення надсилається Виконкому рекомендованим листом за три місяці до дати виходу із Федерації.
5. У разі ліквідації організації – колективного члена, його членство в Федерації одразу припиняється.
6. Члени Федерації можуть бути виключені за умови:
1) несплата членських внесків;
2) істотних порушень вимог статуту, Положення про членство у Федерації, дисциплінарного положення, регламентів або рішень, прийнятих відповідно до них;
3) невиконання рішень керівних органів Федерації.
7. Член Федерації зобов’язаний виконати всі свої обов’язки перед Федерацією до припинення свого членства.
1) Рішення Виконавчого комітету Федерації про припинення членства, набуває чинності з моменту його прийняття.
Стаття 4. Почесне членство в Федерації
1. За пропозицією Виконкому Конференція Федерації може нагородити статусом Почесного голови або надати Почесне членство особі за її видатні заслуги перед футболом.
2. Почесні голови та почесні члени можуть відвідувати засідання Конференції та Виконавчого комітету, але без права голосу.
3. Почесне членство припиняється Виконкомом Федерації за заявою такого почесного члена або у інших випадках, встановлених для індивідуального члена.
Розділ IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 1. Органи управління Федерації
1. Вищим керівним органом управління Федерації є Конференція.
2. До компетенції Конференції належить:
1) обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія);
2) обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);
3) обрання трьох осіб для ведення і перевірки протоколу Конференції;
4) прийняття та розгляд звітів Виконавчого комітету та Ревізійної комісії;
5) обрання Голови Федерації;
6) обрання першого заступника та заступників Голови Федерації;
7) обрання та відкликання членів Виконавчого комітету, Ревізійної комісії та органів футбольного правосуддя;
8) затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту;
9) надання почесного членства;
10) розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконкому або Органів здійснення футбольного правосуддя.
3. Конференція, на якій обирається Голова Федерації, його заступники, члени Виконавчого комітету, тощо, є Звітно-виборчою Конференцією. Звітно-виборча Конференція проводиться, як правило, один раз на чотири роки.
4. Порядок ведення Конференції, засідань Виконавчого комітету Федерації визначаються Процедурним регламентом Федерації, прийнятим Конференцією.
Стаття 2. Чергова Конференція.
1. Чергова Конференція проводиться один раз на рік.
2. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних на неї делегатів.
3. Повідомлення індивідуальним та колективним членам Федерації про скликання Конференції надсилається у письмовій формі якнайменш за 30 днів до дати її скликання, разом з порядком денним, підготовленим Виконавчим комітетом. Офіційні запрошення на Конференцію направляються не пізніше 5 днів до дати, на яку призначено Конференцію.
4. Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Конференції члени Федерації направляють Виконкому Федерації витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференцію та висунуті кандидатури на обрання Голови Федерації, інші виборні посади до органів Федерації, якщо такі висуваються.
5. Член Федерації, який бажає включити питання до порядку денного чергової Конференції, повинен подати до Адміністрації письмову пропозицію про включення такого питання якнайменш за 15 днів до дати скликання Конференції. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити мотиви включення такого питання.
Стаття 3. Позачергова Конференція. Повноваження, повідомлення, порядок денний
1. Позачергова Конференція може бути скликана Виконавчим комітетом з важливих питань або на письмову вимогу, не менше як 2/3 від загальної кількості членів Федерації із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.
2. У разі скликання Позачергової Конференції засідання повинно відбутися не пізніше ніж через один місяць з дати письмової вимоги членів Федерації або рішення Виконавчого комітету. Повідомлення про Позачергову Конференцію розсилається у письмовій формі щонайменше за 20 днів до дати її скликання.
3. Підготовлений Виконавчим комітетом порядок денний направляється разом з повідомленням про скликання Позачергової Конференції. Виконавчий комітет може включати до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції Чергової Конференції.
4. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Позачергової Конференції Колективні члени Федерації направляють Виконкому Федерації витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференції.
Стаття 4. Право голосу
1. Колективні члени Федерації мають на Конференції рівну кількість голосів відповідно до встановленої Виконавчим комітетом норми представництва. Індивідуальні члени ФФДО на Конференції мають кожний по одному голосу.
2. Голосування має бути відкритим, якщо делегати Конференції не приймуть іншого рішення.
3. Голосування за дорученням на Конференції не дозволяється.
4. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів з будь-яких питань, окрім тих питань, для яких Статутом або законом встановлений особливий порядок їх прийняття. За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос.
Стаття 5. Голова Конференції, виконуючий обов’язки Голови, вирішальний голос
1. Головою Конференції є Голова Федерації або, за його відсутності, перший заступник Голови. Якщо перший заступник Голови також відсутній, на Конференції головуватиме заступник Голови найстаріший за віком. Якщо жоден з заступників Голови не присутній, Конференція обирає Голову з числа членів Виконавчого комітету.
Стаття 6. Вибори
1. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому раунді голосування, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів).
2. У надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови Федерації особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кан¬дидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження ке¬рівних органів Федерації на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандида¬тур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні звітно-виборчої Конференції і обрати Голову Федерації.
3. Голосування при обранні має бути відкритим, якщо Конференція не прийме іншого рішення. За наявності лише одного кандидата Конференція може прийняти рішення про будь-яку форму голосування.
4. В усіх інших виборах застосовуються положення Процедурного регламенту Федерації.
Стаття 7. Набуття рішеннями чинності
1. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо у самому рішенні не передбачено іншого.
2. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів Федерації.
Стаття 8. Виконавчий комітет
1. Виконавчий комітет є постійно діючим органом управління Федерації у період між Конференціями Федерації.
2. Виконавчий комітет складається з Голови Федерації та членів, обраних Конференцією, у кількості визначеною Конференцією.
3. Кожен член Виконавчого комітету повинен обіймати активну посаду в структурі Колективного члена або Федерації. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом терміну повноважень особи, вона втрачає право на переобрання.
Стаття 9. Повноваження Виконавчого комітету
1. Виконавчий комітет має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, які не належать до виключної компетенції Конференції Федерації.
2. Виконавчий комітет:
1) здійснює загальне управління Федерацією та контроль за її діяльністю;
2) визначає організаційну структуру та затверджує штатний розклад Федерації;
3) затверджує річний фінансовий план Федерації;
4) здійснює контроль за діяльністю голів комітетів, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень, директив, рішень та наказів;
5) затверджує регламенти усіх змагань, що проводяться під егідою Федерації;
6) затверджує інші регламенти, плани, рішення та положення;
7) затвердження розмірів вступних та членських внесків;
8) здійснює оперативне керівництво майном та коштами Федерації в межах визначених Конференцією;
9) затверджує зразки нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та штампів;
10) скликає чергову або позачергову Конференцію Федерації, визначає дату, місце їх проведення, порядок денний та норми представництва;
11) складає письмові звіти для подання звітно-виборчій або позачерговій Конференції або позачерговою Конференцією.
3. Виконавчий комітет керує справами Федерації, може доручати підготовку та впровадження його рішень або контроль за справами окремим своїм членам. Про виконання таких доручень членами надається відповідний звіт Виконавчому комітету.
Стаття 10. Строк повноважень Виконавчого комітету
1. Строк повноважень членів Виконавчого комітету, обраних звітно-виборчою Конференцією, становить до наступної звітно-виборчої Конференції. Усі члени Виконавчого комітету можуть бути переобраними.
2. У випадку виникнення вакансії серед членів, обраних звітно-виборчою Конференцією, наступна Конференція обирає заміну на решту строку повноважень.
Стаття 11. Частота проведення засідань, кворум
1. Як правило, Виконавчий комітет збирається раз на три місяці. Засідання скликаються Головою. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом 14 днів з дати цієї вимоги.
2. Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутня абсолютна більшість (половина плюс один), включаючи Голову або, за його відсутності, одного з заступників Голови.
3. Член Виконавчого комітету або Голова не можуть брати участі у розгляді будь-якого питання, що стосується Колективного члена Федерації та/або клубу, що приєднався до Колективного члена Федерації з якими вони пов’язані спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту інтересів .
Стаття 12. Прийняття рішень, голосування, протокол
1. Рішення на засіданнях Виконкому приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому, обраних на Конференції. Голосування є відкритим, якщо Виконком не прийме іншого рішення. За рівного розподілу голосів Головуючий має вирішальний голос.
2. Рішення Виконкому набуває чинності відразу після прийняття, якщо Виконком не прийме іншого рішення.
3. На засіданні Виконкому ведеться офіційний протокол. Протокол надається всім членам Виконкому перед наступним засіданням.
Стаття 13. Припинення членства у Виконавчому комітеті та інших Органах, відкликання членів інших комітетів
1. Виконавчий комітет може припинити повноваження свого члена до наступної Чергової Конференції, якщо є підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе.
2. Рішення з питань, вказаних в частині першій цієї статі, приймається 3/4 від загальної кількості голосів членів Виконавчого комітету, які мають право голосу. Член Виконавчого комітету, відносно якого розглядається зазначене питання, не має права брати участі в обговоренні або голосуванні.
3. Рішення з питань вказаних в частині першій цієї статті, прийняте Виконавчим комітетом, передається на розгляд чергової Конференції, яка затверджує або скасовує таке рішення у порядку встановленому Статутом.
Розділ V. ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 1. Голова Федерації. Права та обов’язки
1. Головою Федерації, він же Голова Виконавчого комітету, може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є делегатом звітно-виборчої Конференції Федерації.
2. Кандидатура на обрання Голови Федерації пропонується будь-яким членом Федерації і надсилається до Виконкому. Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов’язково надсилаються Федерацією колективним членам не пізніше ніж за 20 днів до початку звітно-виборчої Конференції.
3. Кандидат на обрання Головою Федерації за один місяць до звітно-виборчої Конференції надає Виконкому Федерації письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Голови Федерації.
4. Голова обирається звітно-виборчою Конференцією Федерації строком на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює Федерацію. Голова підзвітний і підконтрольний Конференції.
5. Голова Федерації має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:
1) особисто керує діяльністю Федерації, забезпечує незалежність Федерації, права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту Федерації і чинного законодавства;
2) без довіреності представляє Федерацію в ФФДО та ФФУ, в державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях, та всіма третіми особами;
3) пропонує Конференції на обрання необхідну кількість заступників Голови, кількісний і персональний склад Виконавчого комітету;
4) керує роботою та головує на засіданнях Виконавчого комітету, визначає періодичність його скликання;
5) подає Виконавчому комітету пропозиції щодо кандидатур на посади голів, заступників та членів постійних комітетів Федерації;
6) має право першого підпису фінансових та інших документів Федерації;
7) укладає від імені Федерації угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;
8) видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для підпорядкованих йому органів Федерації;
9) розподіляє обов’язки між заступниками Голови та іншими співробітниками Федерації;
10) розглядає та затверджує протокол Конференції Федерації, якщо від членів Федерації не надійшло ніяких зауважень;
11) нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги перед вітчизняним футболом;
12) представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та інших фахівців з футболу, колективних членів Федерації до державних або відомчих нагород та почесних звань;
13) за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;
14) вирішує інші питання, які не віднесені до виключної компетенції Конференції або Виконкому Федерації.
6. За відсутності Голови його повноваження і обов’язки покладаються на першого заступника або одного з заступників Голови.
7. Якщо Голова припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує перший заступник або заступник Голови, визначений Виконкомом, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної звітно-виборчої Конференції.
Стаття 2. Заступники Голови. Повноваження та обов’язки
1. Заступник Голови обираються звітно-виборчою Конференцією. Термін повноважень заступника Голови складає до наступної звітно-виборчої Конференції.
2. Заступник Голови керує роботою Федерації згідно з розподілом обов’язків між ними, затвердженими Головою Федерації, та відповідно до його доручень. За відсутності Голови Федерації його права і обов’язки реалізує визначений ним заступник Голови.
3. Заступник Голови підпорядковується і підзвітний Голові та Конференції.
Стаття 3. Ревізійна комісія
1. Контроль за фінансовою, господарською та статутною діяльністю Федерації і її членів здійснюється Ревізійною комісією Федерації, яка обирається звітно-виборчою Конференцією в складі не менше трьох осіб терміном до наступної звітно-виборчої Конференції. Ревізійна комісія, що підзвітна Конференції, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок. Члени Ревізійної комісії на своєму засіданні обирають Голову комісії і його заступника. засідання вважаються правомочними, якщо на ньому присутні більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.
2. Голова Ревізійної комісії не має права входити до складу Президії, Виконкому або будь-якого іншого Комітету Федерації.
3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
4. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам Федерації або її членів, або нею були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.

Розділ VI. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 1. Власність, кошти та майно
1. Відповідно до чинного законодавства Федерація може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.
2. Федерації може набувати право власності на:
1) кошти та майно, передане членами Федерації або державою у встановленому порядку;
2) добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
3) майно, придбане за рахунок власних коштів;
4) майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених Федерації госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
5) пасивні доходи.
3. Постійним джерелом формування власних коштів Федерації є:
1) безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;
2) членські та вступні внески;
3) інші надходження не заборонені законом.
4. Власністю Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
5. Федерація самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий керівний орган – Конференцію.
6. Кошти та майно Федерації (у т.ч. при її ліквідації) не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
Стаття 2. Облік та звітність
1. Федерація здійснює оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Федерація зобов’язана зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.
2. Фінансова діяльність Федерації здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Виконавчим комітетом.
Стаття 3. Кошторис
1. Кошторис надходжень та витрат Федерації складається на кожний фінансовий рік.
2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом.
Стаття 4. Фінансовий рік
1. Фінансовий рік Федерації починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Федерації веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства України.
2. Кожного фінансового року Голова Федерації готує бюджет надходжень та видатків.
Розділ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Застосування мов при складанні офіційних документів
1. Офіційною мовою Федерації є українська мова.
2. При необхідності складання офіційних документів Федерації на іншій, ніж офіційна мова, обов’язково складається оригінальний текст документу офіційною мовою, який потім перекладається на ту мову, якою необхідно скласти такий документ.
3. У разі виникнення будь-яких розбіжностей у перекладах на англійську або інші офіційні мови УЕФА тексту офіційних документів Федерації, або необхідності офіційного тлумачення термінів документу, український документ матиме переважну силу.
Стаття 2. порядок внесення змін і доповнень до Статуту Федерації
1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією Федерації, якщо за це проголосувало не менш як ¾ присутніх делегатів .
2. Про зміни і доповнення, що сталися в статутних документах, Федерація зобов’язана повідомити реєструючий орган.
Стаття 3. Порядок припинення діяльності Федерації
1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації
Федерація ліквідується:
- за рішенням Конференції;
- на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством.
Орган, за рішенням якого проводиться ліквідація, призначає ліквідаційну комісію.
2. Питання, пов’язані з реорганізацією Федерації вирішуються Конференцією, якщо за це проголосувало не менш ¾ присутніх делегатів на Конференції. При реорганізації Федерації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Федерації, його правонаступникам.
3. Федерація може бути ліквідованою за це проголосувало не менш ¾ членів, присутніх делегатів на Конференції Федерації або за рішенням суду.
4. Майно та кошти Федерації, що залишилися після ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

Категория: Мои статьи | Добавил: mag-shef (17.10.2008)
Просмотров: 1202 | Рейтинг: 3.0/2 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории каталога
Мои статьи [4]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 76