Среда, 16.01.2019, 15:31 | Приветствую Вас Гость

Федерация футбола

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Статут "Тригола"
„ЗАРЕЄСТРОВАНО” „ЗАТВЕРДЖЕНО”

______________________________ Загальними зборами
______________________________ згідно протоколу № 1
_____________________________ від _________ 2008 р. ______________________________
______________________________
Голова зборів:
_______________ Д. Д. СИНИЦЯ

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
„СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ЦЕНТР
„ТРИГОЛ”

( ідентифікаційний код № __________)

Дніпропетровськ
2008
ГЛАВА І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ І. НАЗВА, СКЛАД, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА АДРЕСА

1.1. Громадська організація „Спортивно-оздоровчий журналістський центр
„Тригол” (далі – СОЖЦ „Тригол”) є неприбутковою незалежною спортивною організацією осіб, які прагнуть сприяти розвитку та популяризації фізичної культури і спорту серед працівників засобів масової інформації регіону, інших прошарків населення, створеною відповідно до Законів України „Про об`єднання громадян” та „Про фізичну культуру і спорт”.
1.2. СОЖЦ „Тригол” за юридичним статусом є обласним об`єднанням
громадян, діяльність якого поширюється на території усієї області і яке має в усіх регіонах Дніпропетровщини свої місцеві осередки (представництва).
1.3. СОЖЦ „Тригол” після реєстрації у встановленому порядку є юридичною
особою з усіма юридичними правами: печаткою, штампом, символікою, розрахунковими рахунками в банках, майном тощо.
1.4. Для здійснення своїх цілей та завдань, визначених даним Статутом
відповідно до свого правового статусу, СОЖЦ „Тригол” користуватиметься правами в установленому порядку:
1.4.1. Виступати учасником цивільно-правових стосунків, набувати майнові та
немайнові права.
1.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх
членів у державних та громадських органах і організаціях.
1.4.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об`єднання
громадян, надавати допомогу у їх створенні.
1.4.4. Вносити пропозиції до органів влади і управління з приводу розвитку
фізкультурно-оздоровчого руху працівників засобів масової інформації області та інших прошарків населення.
1.4.5. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.
1.4.6. Може бути засновником або співзасновником госпрозрахункових
підприємств, які необхідні для виконання статутних цілей.
1.5. Офіційною назвою СОЖЦ „Тригол” є:
українською мовою – громадська організація „Спортивно-оздоровчий
журналістський центр „Тригол”;
скорочена назва – СОЖЦ „Тригол”.
1.6. Юридична адреса: 51100, Україна, Дніпропетровська обл., сел. Магдалинівка,
вул. Польова, 24.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. СОЖЦ „Тригол” діє з метою сприяння розвитку спортивно-оздоровчого
руху серед працівників засобів масової інформації Дніпропетровщини та інших прошарків населення, зростання його рівня і масовості.
2.2. Для досягнення вищезазначеної мети СОЖЦ „Тригол” ставить перед
собою наступні завдання:
2.2.1. Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку спортивно-
оздоровчого руху серед працівників засобів масової інформації Дніпропетровщини та інших прошарків населення, перспективних планів підготовки спортивних формувань до регіональних, всеукраїнських та міжнародних змагань.
2.2.2. Сприяти ефективній діяльності членів СОЖЦ „Тригол” з виконання
статутних завдань.
2.2.3. Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити спортивно-
оздоровчі заходи згідно календаря СОЖЦ „Тригол”.
2.2.4. Сприяти становленню і розвитку співробітництва між СОЖЦ „Тригол”
та спортивно-оздоровчими підрозділами усіх регіонів України.
2.2.5. Забезпечувати дотримання усіма членами СОЖЦ „Тригол” установчих та
регламентуючих документів СОЖЦ „Тригол”.
2.2.6. Не допускати випадків некваліфікованого суддівства під час спортивних
змагань, сприяти його об`єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню.
2.2.7. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодії членів СОЖЦ
„Тригол”, які, зокрема, виключають дискримінацію щодо членів СОЖЦ „Тригол” (представників колективних членів) з будь-яких підстав.
2.2.8. Захищати інтереси членів СОЖЦ „Тригол” у стосунках з державними
органами, посадовими особами, громадськими організаціями.
2.2.9. Надавати правову і матеріальну допомогу, нагороджувати членів СОЖЦ
„Тригол” (представників колективних членів) – активістів, тренерів та інших фахівців, проявляти турботу про ветеранів фізкультурно-оздоровчого руху.
2.2.10. При отримання відповідних повноважень організовувати міжнародні,
всеукраїнські та обласні змагання на території області, рекомендувати команди, що представляють колективних членів СОЖЦ „Тригол”, до участі в них.
2.2.11. Організовувати семінари для перепідготовки арбітрів та інших фахівців
– членів СОЖЦ „Тригол”.
2.2.12. Сприяти поширенню інформації про фізкультурно-оздоровчу діяльність
СОЖЦ „Тригол” та обміну досвідом у цій сфері, зокрема, шляхом видання спеціалізованого видання СОЖЦ „Тригол” для розповсюдження серед членів СОЖЦ „Тригол”, засобів масової інформації тощо, організації конференцій, семінарів для тренерів, арбітрів, інших фахівців фізкультурно-оздоровчого руху, які є індивідуальними членами СОЖЦ „Тригол” або репрезентують її колективних членів.
2.2.13. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо усіх
членів СОЖЦ „Тригол” або представників його колективних членів.
2.2.14. Організовувати виготовлення офіційної нагородної та пам`ятної
атрибутики, сувенірної і рекламної продукції СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 3. ЧЛЕНСТВО У СОЖЦ „ТРИГОЛ”

3.1. СОЖЦ „Тригол” діє на основі індивідуального та колективного членства.
3.2. Членство у СОЖЦ „Тригол” відкрите для працівників засобів масової
інформації України, інших громадян та громадських спортивних організацій – регіональних (обласних, районних) осередків, які поділяють мету та Статутні завдання СОЖЦ „Тригол” і бажають сприяти її діяльності.

СТАТТЯ 4. РЕГІОНАЛЬНІ (ОБЛАСНІ, РАЙОННІ) ОСЕРЕДКИ
(ПРЕДСТАВНИЦТВА) СОЖЦ „ТРИГОЛ”

4.1. Регіональний (обласний, районний) осередок (представництво) сприяє
розвитку спортивно-оздоровчого руху серед працівників засобів масової інформації, інших прошарків населення у відповідному регіоні.
4.2. Для набуття статусу юридичної особи регіональний осередок
(представництво) повинен зареєструватись (легалізуватись) в установленому законом порядку.
4.3. Регіональний (обласний, районний) осередок діє на засадах: колективного
членства, аматорських і неаматорських клубів і команд, дитячо-спортивних шкіл і клубів, асоціацій, об`єднань, фондів, інших громадських організацій, підприємств
та індивідуального членства.
4.4. Регіональний (обласний, районний) осередок діє з метою практичного
втілення у відповідних регіонах Статутних цілей і завдань СОЖЦ „Тригол”, використання для цього місцевого спортивного потенціалу, а також з метою зміцнення авторитету СОЖЦ „Тригол” у регіоні.
4.5. Регіональний (обласний, районний) осередок діє на підставі свого Статуту.

СТАТТЯ 5. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЧЛЕНИ

5.1. Колективними членами СОЖЦ „Тригол” можуть бути первинні
журналістські організації Спілки журналістів України, громадські організації, дитячо-юнацькі спортивні школи та окремі громадяни.
5.2. Колективні та індивідуальні члени СОЖЦ „Тригол” можуть робити внески
на діяльність СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ЧЛЕНІВ СОЖЦ „ТРИГОЛ”

6.1. Члени СОЖЦ „Тригол” мають право:
6.1.1. Користуватись правами, які надаються цим Статутом, регламентами та
рішеннями, прийнятими органами СОЖЦ „Тригол” у відповідності до них.
6.1.2. Брати участь в управлінні СОЖЦ „Тригол” через обрані за їх участю
керівні органи СОЖЦ „Тригол”.
6.1.3. Брати участь в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути
обраними до складу органів СОЖЦ „Тригол”.
6.1.4. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності СОЖЦ
„Тригол”.
6.1.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності СОЖЦ „Тригол” та її
органів.
6.1.6. Брати участь у спортивно-навчальних, методичних та інших заходах, що
проводяться СОЖЦ „Тригол”, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами СОЖЦ „Тригол”.
6.1.7. Користуватись підтримкою СОЖЦ „Тригол” у своїй діяльності, що
відповідає Статутній меті СОЖЦ „Тригол”.
6.1.8. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав та законних
інтересів з боку СОЖЦ „Тригол”.
6.1.9. Користуватись правом виходу із членів СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 7. ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СОЖЦ „ТРИГОЛ”

7.1. Члени СОЖЦ „Тригол” зобов`язані:
7.1.1. Активно сприяти розвитку фізкультурно-оздоровчого руху серед працівників
засобів масової інформації області, України, інших прошарків населення, реалізації політики СОЖЦ „Тригол” у сфері фізичної культури і спорту.
7.1.2. Співпрацювати із СОЖЦ „Тригол” з усіх питань, які стосуються організації
змагань та фізкультурного-оздоровчого руху взагалі.
7.1.3. Підтримувати авторитет СОЖЦ „Тригол”, не вчиняти дій, які б суперечили
Статутним цілям СОЖЦ „Тригол”, підривали її престиж.
7.1.4. Виконувати у своїй діяльності у сфері фізичної культури і спорту вимоги
Статуту і регламентуючих документів СОЖЦ „Тригол”.
7.1.5. Виконувати рішення, прийняті керівними органами СОЖЦ „Тригол” в межах
їх компетенції.
7.1.6. Дотримуватись принципів поваги, чесності, справедливості та спортивної
майстерності з принципами чесної гри. Включати ці засади у свій Статут, а також
стежити, щоб спортивні команди, гравці та посадові особи їх дотримувались.
7.1.7. Дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань,
передбачених регламентуючими документами СОЖЦ „Тригол”.
7.1.8.Брати безпосередньо участь у заходах, що проводяться СОЖЦ „Тригол” в
порядку, який визначається регламентуючими документами.
7.1.9. Забезпечувати виконання основного обов`язку СОЖЦ „Тригол” для
колективного члена: проведення на належному рівні спортивних змагань і розвитку та популяризації фізичної культури і спорту.
7.1.10.Своєчасно сплачувати заявочні та по можливості – членські внески.

СТАТТЯ 8. ПРОЦЕДУРА ТА УМОВИ
ОТРИМАННЯ ЧЛЕНСТВА СОЦЖ „ТРИГОЛ”

8.1. Організації, які бажають стати колективним членом СОЖЦ „Тригол”, повинні
подати на розгляд у СОЖЦ „Тригол” письмову заяву.
8.2. Заява про надання колективного членства повинна містити офіційне рішення
про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об`єднаннях, посилання на згоду дотримуватись Статуту СОЖЦ „Тригол”, регламентуючих документів СОЖЦ „Тригол”, сприяти діяльності СОЖЦ „Тригол”.
8.3. Розгляд подання заяв і винесення рішень про прийняття (відмову у прийнятті)
в члени СОЖЦ „Тригол” здійснюється Президією СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 9. ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА РОЗПУСК (ЛІКВІДАЦІЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ
– КОЛЕКТИВНОГО ЧЛЕНА

9.1. Якщо, на погляд Президії, організація – член СОЖЦ „Тригол” неодноразово
здійснювала серйозні порушення цього Статуту, регламентів, положень або рішень СОЖЦ „Тригол”, Президія уповноважена винести на розгляд питання про призупинення членства на Пленум СОЦЖ „Тригол”.
9.2. Якщо Пленум не розглядає це питання, членство продовжується.
9.3. Організація – член СОЖЦ „Тригол” може призупинити членство після
закінчення фінансового року за умови подачі письмової заяви до Президії СОЖЦ „Тригол”.
9.4. Організація – член СОЖЦ „Тригол” може бути виключена зі складу СОЖЦ
„Тригол”, якщо вона:
9.4.1. Грубо порушила Статут, регламент (положення) або рішення у відповідності
з цими документами.
9.4.2. Втратила зв`язок із СОЖЦ „Тригол”.
9.5. Рішення про виключення організації – члена СОЖЦ „Тригол” приймає
Пленум.

ГЛАВА ІІ

СТАТТЯ 10. КЕРІВНІ ОРГАНИ

10.1. Керівними і виконавчими органами СОЖЦ „Тригол” є:
- Пленум;
- Президія СОЖЦ „Тригол”;
- Ревізійна комісія.
СТАТТЯ 11. ПЛЕНУМ

11.1. Пленум є вищим керівним органом СОЖЦ „Тригол”.
11.2. Пленум є зібранням делегатів, уповноважених членів СОЖЦ „Тригол”.
11.3. Пленум може приймати будь-які рішення стосовно виконання своїх
Статутних завдань, мети утворення та життєдіяльності СОЖЦ „Тригол”.
11.4. Пленум вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більшість
делегатів від членів СОЖЦ „Тригол”.
11.5. Тільки належним чином зібраний Пленум делегатів має повноваження
приймати рішення.
11.6. Пленум проводиться щороку.
11.7. Дату, місце проведення Пленуму, порядок денний та норми представництва
делегатів встановлює .................
11.8. До компетенції Пленуму належить вирішення наступних питань:
11.8.1. Вибори членів Президії та визначення їх кількісного складу;
11.8.2. Розгляд та затвердження річних та поточних фінансових планів, прибутків
та витрат СОЖЦ „Тригол”;
11.8.3. Затвердження перспективних планів розвитку фізкультурно-спортивного
руху серед працівників засобів масової інформації України, інших прошарків населення.
11.8.4. Надання тимчасового членства або призупинення членства у СОЖЦ
„Тригол”.

СТАТТЯ 12. ПРЕЗИДІЯ СОЖЦ „ТРИГОЛ”

12.1. Президія є виконавчим органом. До компетенції Президії відносяться всі
питання діяльності СОЖЦ „Тригол”, крім тих, які Статутом, іншими документами віднесені до виключної компетенції іншого органу. Пленум своїм рішенням може передати частину своїх повноважень Президії.
12.2. Президія підзвітна у своїй діяльності Пленуму СОЖЦ „Тригол”.
12.3. Склад Президії затверджується Пленумом СОЖЦ „Тригол” строком на 5
(п`ять) років у кількості 7 чоловік.
12.4. До складу Президії входять:
- Голова Президії;
- Заступник Голови Президії;
- Члени Президії, у тому числі головний бухгалтер.
12.5. Головою СОЖЦ „Тригол” може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка
є громадянином України та учасником або членом СОЖЦ „Тригол”.
12.6. Голова обирається на засіданні членів Президії на чотирирічний термін.
Він є вищою посадовою особою, яка очолює СОЖЦ „Тригол”. Голова підзвітний Президії СОЖЦ „Тригол”.
12.7. Голова має сукупність невід`ємних прав та обов`язків:
12.7.1. Особисто керує діяльністю СОЖЦ „Тригол”, забезпечує належність СОЖЦ
„Тригол”, права і свободу її членів, є гарантом дотримання Статуту СОЖЦ „Тригол” і чинного законодавства.
12.7.2. Без довіреності представляє СОЖЦ „Тригол” перед вищим державним
органом України і зарубіжжя, іншими державними і недержавними установами, громадськими організаціями, третіми особами.
12.7.3. Керує роботою СОЖЦ „Тригол”, Президії, Пленуму, головує на засіданнях,
затверджує положення про ці органи та визначає періодичність скликання.
12.7.4. Має право першого підпису фінансових та інших документів СОЖЦ
„Тригол”.
12.7.5. Укладає від імені СОЖЦ „Тригол” угоди, контракти, видає довіреності,
відкриває за потребою рахунки в банківських установах.
12.7.6. Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов`язкові
для підпорядкованих йому органів СОЖЦ „Тригол”.
12.7.7. Розподіляє між заступниками та іншими співробітниками СОЖЦ „Тригол”
обов`язки.
12.7.8. Розглядає та затверджує протокол Пленуму СОЖЦ „Тригол”, якщо від
членів СОЖЦ „Тригол” не надійшли ніякі зауваження.
12.7.9. Нагороджує від імені СОЖЦ „Тригол” осіб за видатні заслуги перед
вітчизняним спортом.
12.7.10. Представляє за згодою Президії видатних спортсменів, тренерів, суддів,
працівників СОЖЦ „Тригол” та колективних членів до державних нагород та почесних звань.
12.7.11. У випадку рівної кількості голосів у ході будь-якого голосування, Голова
має вирішальний голос.
12.7.12. У разі відсутності Голови, його повноваження і обов`язки покладаються на
заступника.
Якщо Голова припиняє виконання своїх обов`язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує заступник, визначений Президією.

СТАТТЯ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Перевірки діяльності СОЖЦ „Тригол” здійснюються Ревізійною комісією, яка
призначається із членів СОЖЦ „Тригол”.
13.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії та інші посадові
особи СОЖЦ „Тригол”.
13.3. Перевірки здійснюються за дорученням Пленуму, Президії СОЖЦ „Тригол”, з
власної ініціативи ревізійної комісії.
13.4. Ревізійна комісія підзвітна Пленуму СОЖЦ „Тригол”. Матеріали про
результати перевірок комісія направляє Пленуму СОЖЦ „Тригол” і Президії СОЖЦ „Тригол”, інформує ініціаторів перевірки. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторів.
13.5. Ревізійна комісія призначається Пленумом СОЖЦ „Тригол” на чотири роки в
кількості _______ чоловік.
13.6. На першому, після призначення, засіданні члени Ревізійної комісії
призначають зі свого складу голову.
13.7. Члени ревізійної комісії мають право участі в засіданнях Пленуму та Президії
СОЖЦ „Тригол” з правом дорадчого голосу.
13.8. Ревізійна комісія дає висновок, на підставі річного звіту і балансу. Без
висновку Ревізійної комісії Пленум не має права затверджувати річний баланс.
13.9. Ревізійна комісія зобов`язана вимагати скликання позачергового засідання
Пленуму у разі виникнення загрози інтересам СОЖЦ „Тригол” або виявлення зловживань з боку посадових осіб СОЖЦ „Тригол”.
13.10. Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні 2 члени комісії разом з
головою. Рішення приймаються простою більшістю голосів, за рівності голосів – голос голови є вирішальним.

СТАТТЯ 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ СОЖЦ „ТРИГОЛ”

14.1. Посадовими особами керівних органів СОЖЦ „Тригол” є голова і члени
Президії СОЖЦ „Тригол”, голова Ревізійної комісії.
14.2. У відношенні призначення посадових осіб керівних органів СОЖЦ
„Тригол” діють встановлені законодавством умови, порушення яких веде до визнання рішень про призначення недійсними.
14.3. Посадові особи керівних органів відповідають за нанесену своїми діями
або бездіяльністю шкоду СОЖЦ „Тригол” згідно з діючим законодавством України.

ГЛАВА ІІІ

ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАТТЯ 15

15.1. Відповідно до чинного законодавства СОЖЦ „Тригол” може мати у власності
кошти та майно, необхідні для здійснення своєї Статутної діяльності.
15.2. СОЖЦ „Тригол” може набувати право власності:
- на кошти та майно, передане членами СОЖЦ „Тригол” або державою в
установленому порядку;
- на добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у
вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фінансових осіб;
- на майно, придбане за рахунок власних коштів;
- на майно і кошти, придбані в результаті діяльності створених СОЖЦ
„Тригол” госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
- на пасивні доходи (доходи, одержані як відсоток, страхові витрати,
відшкодування, а також роялті);
15.3. Постійним джерелом формування власних коштів СОЖЦ „Тригол” є:
- безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;
- членські та вступні внески (доходи від основної діяльності);
- грошові внески колективних членів СОЖЦ „Тригол”, спортивно- оздоровчих формувань згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою СОЖЦ „Тригол”.
15.4. У власності СОЖЦ „Тригол” можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме
майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності СОЖЦ „Тригол”, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
15.5. СОЖЦ „Тригол” самостійно і незалежно:
- здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй
майном через вищий керівний орган – Пленум або через інші органи СОЖЦ „Тригол” в межах їх повноважень;
- має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації.
- відповідно до цього СОЖЦ „Тригол” має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської та іншої діяльності, створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств зі статусом юридичної особи.
15.6. Кошти на майно СОЖЦ „Тригол” (у т.ч. при його ліквідації) не можуть
перерозподілятися між його членами і використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
15.7. СОЖЦ „Тригол”, його колективні члени, створені ним установи, організації,
підприємства тощо зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність в органах державної податкової інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

СТАТТЯ 16. КОШТОРИС СОЖЦ „ТРИГОЛ”

16.1. Кошторис надходжень та витрат СОЖЦ „Тригол” складаються на кожний
фінансовий рік.
16.2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються на засіданні
Пленуму СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 17. ФІНАНСОВИЙ РІК

17.1. Фінансовий рік СОЖЦ „Тригол” починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

ГЛАВА ІV

РЕГЛАМЕНТИ ЗМАГАНЬ

СТАТТЯ 18

18.1. Президія розробляє та затверджує Регламенти змагань та інших спортивно-
оздоровчих заходів.
18.2. Умовою участі в змаганнях та інших спортивно-оздоровчих заходах, які
проводяться під егідою СОЖЦ „Тригол”, є згода кожного члена або його формування виконувати Статут, Регламент та прийняті у відповідності з ними рішення керівних органів СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 19. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

19.1. До членів СОЖЦ „Тригол” можуть бути застосовані відповідні дисциплінарні
санкції, відображені у відповідних юридичних документах.

ГЛАВА V

ЮРИСДИКЦІЯ

СТАТТЯ 20. ВИЗНАННЯ СТАТУТУ СОЖЦ „ТРИГОЛ”

20.1. Кожен колективний член СОЖЦ „Тригол” повинен включати до свого
Статуту положення, у відповідності з яким він та його спортивно-оздоровче формування погоджуються визнавати і керуватись Статутом СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 21. ЮРИСДИКЦІЯ СОЖЦ „ТРИГОЛ”

21.1. Розгляд та рішення по всіх спірних питаннях, які виникають між членами
СОЖЦ „Тригол”, спортивно-оздоровчими формуваннями або керівниками, підпадають виключно під юрисдикцію керівних органів СОЖЦ „Тригол”.

СТАТТЯ 22

22.1. Припинення діяльності (розпуск або ліквідація) СОЖЦ „Тригол”
здійснюється тільки за рішенням 4/5 делегатів Пленуму або за рішенням суду.
22.2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об`єднання
здійснюється відповідно до законодавства.
22.3. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Пленумом
утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.
22.4. Ні за яких обставин розподіл майна СОЖЦ „Тригол” між його членами не
проводиться і будь-яка резолюція з цього приводу не має сили.

ГЛАВА VІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 23

23.1. СОЖЦ „Тригол” взаємодіє з державними органами, громадськими
організаціями (що не є його членами), її спілками, юридичними особами, зарубіжними та міжнародними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства України, відповідних угод, взаємоповаги та невтручання у справи.
23.2. СОЖЦ „Тригол” визнає можливість прийняти у свої члени інші
спортивно-оздоровчі формування. З моменту вступу до членів СОЖЦ „Тригол” на них розповсюджуються усі положення цього Статуту.

• ЗАСНОВНИК СОЖЦ ТРИГОЛ

ЛИМАР Віктор Іванович

Директор Магдалинівського відділення КБ „ПриватБанк”

Народився 25 серпня 1958 року
Смт Магдалинівка
Магдалинівський район
Дніпропетровська область

Категория: Мои статьи | Добавил: mag-shef (28.10.2008)
Просмотров: 890 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Категории каталога
Мои статьи [4]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 76